as


as
f. 1) dəyirman daşı; 2) bax: asiya(b)
ə. 1) kart oyununda tuz; 2) sözükeçən, nüfuzlu; 3) mənbə, məxəz
ə. mərsin (kol bitkisi)
ə. sincab (xəz dərili heyvan)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Synonyms: